• مجهز به سبد آبگیری
  • دارای ورودی آب
  • بدنه پلاسنیک زد زنگ
  • قابلیت آبکشی البسه
  • محافظ کودک

ویژگـی ها

وزن
5.6 کیلوگرم
مجهز به سبد آبگیری
بدنه پلاستیکی
نیروی محرکه غیر مستقیم
قابلیت آبکشی البسه
جابجایی آسان

سایر محصولات