• دسته هدایت والدین قابل جدا شدن
  • چرخ ها با روکشEVA
  • گارد محافظ جلو جهت ایمنی بیشتر
  • سایبان قابل جدا شدن
  • نشیمن قابل برگشت رو به مادر
  • جلو پایی قابل تنظیم

ویژگـی ها

ظرفیت وزنی
30 کیلوگرم
جنس تایرEVA
سبد خرید
دسته هدایت والدین
جلو پایی قابل تنظیم
بازه قد کودک70-100CM
سایبان
نشیمن قابل برگشت رو به مادر

سایر محصولات